INTERNET I IDENTITAT. FORO DE DEBAT SOBRE LA INFLUÈNCIA QUE INTERNET, COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ, TÉ EN LA CREACIÓ D'IDENTITATS I EN ELS CONDICIONAMENTS EPISTEMOLÒGICS.

diumenge, d’abril 08, 2007

Noah takes a photo of himself every day for 6 years.

Penso que aquest vídeo és un exemple de com es poden emprar les imatges en la transmissió d'idees. Mostra que no hi ha necessitat de fer servir mots ni escrits. Consegüentment, l'escriptura pot anar prenent un paper menys principal del que ha tingut fins l'època actual. Seguira un vídeo per comentar el que aquí he escrit.