INTERNET I IDENTITAT. FORO DE DEBAT SOBRE LA INFLUÈNCIA QUE INTERNET, COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ, TÉ EN LA CREACIÓ D'IDENTITATS I EN ELS CONDICIONAMENTS EPISTEMOLÒGICS.

dijous, de gener 12, 2006

INTERNET I PENSAMENT


La mediació d’Internet en la manera de copsar la realitat ens condiciona les estructures de pensament. Com ja ens va explicar abastament Gadamer, els prejudicis són part dels materials amb els quals construïm el pensament. Les prefiguracions que hom obté a partir de la riquesa informativa que trobem a Internet no és, de cap manera, la mateixa que en la interacció presencial clàssica; ni en nombre ni en essència. Per aquest motiu, les divergències a l’hora de crear mecanismes de coneixement s’accentuen i, consegüentment, la compartició de capital simbòlic pot esdevenir cada vegada més petita i fragmentada. Ja en el document sobre Hipertext i Pensament exposem com les TIC condicionen la manera de pensar. Les tesis del determinisme tecnològic queden lluny, però la mediació tecnològica cada vegada esdevé més nítida. Ara el que cal és endinsar-se en els detalls.